Đố vui số 11

Mời các em cùng giải các câu đố vui dưới đây nhé.

Results

#1 Hoàn thành câu hát sau: “Khi thầy viết bảng, bụi phấn ……………”

#2 Bộ lông gấu trúc có bao nhiêu màu?

#3 Điền vào chỗ trống: Rừng vàng biển ………..

#4 Con cá thở bằng gì?

#5 Loài cá nào vừa sống ở trên cạn, vừa sống ở dưới nước?

finish

Trả lời

Close Menu