TẢI SÁCH TIẾNG ANH TRẺ EM MIỄN PHÍ

Mời các thầy cô và các bậc phụ huynh tải file tại đường link này nhé:

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI FILE

Đây là website học tiếng Anh và toán tiểu học online miễn phí. Các thầy cô và phụ huynh share cho các con học nhé.

Mô tả: Đề kiểm tra tham khảo môn Tiếng Anh 1 gồm 8 bài kiểm tra tham khảo với đầy đủ bốn kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Đề kiểm tra tham khảo môn Tiếng Anh 1 được biên soạn bởi nhiều tác giả: Nguyễn Trường Giang, Dương Châu, Mỹ Huệ, Bích Ngọc, Việt Tiến, Mộng Thúy, cuốn sách có thể dùng để giảng dạy chính khóa trong nhà trường với thời lượng 1 tiết/tuần hoặc là nguồn tài liệu cho giáo viên tham khảo cũng như cho học sinh tự rèn luyện thêm ở nhà với sự hỗ trợ của phụ huynh.

Bài tập trong sách có nhiều cấp độ từ dễ đến khó, phù hợp với khả năng của nhiều em học sinh. Đặc biệt, nội dung của những đề kiểm tra đi theo nguyên tắc “xoáy trôn ốc”, qua đó các em sẽ học tập và rèn luyện một cách chắn chắn, từ từ và không quá áp lực nhưng vẫn cực kì hiệu quả.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Sách gồm các bài tập chuẩn kiến thức tiếng Anh cho học sinh lớp 1 gồm có 35 bài luyện tập tương ứng với 35 tuần học. Học sinh cần làm tuần tự từ tuần 1 đến tuần 35 để đúng kiến thức học trên lớp.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Sách gồm các bài tập chuẩn kiến thức tiếng Anh cho học sinh lớp 2 gồm có 35 bài luyện tập tương ứng với 35 tuần học. Học sinh cần làm tuần tự từ tuần 1 đến tuần 35 để đúng kiến thức học trên lớp.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Sách gồm các bài tập chuẩn kiến thức tiếng Anh cho học sinh lớp 3 gồm có 35 bài luyện tập tương ứng với 35 tuần học. Học sinh cần làm tuần tự từ tuần 1 đến tuần 35 để đúng kiến thức học trên lớp.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Sách gồm các bài tập chuẩn kiến thức tiếng Anh cho học sinh lớp 4 gồm có 35 bài luyện tập tương ứng với 35 tuần học. Học sinh cần làm tuần tự từ tuần 1 đến tuần 35 để đúng kiến thức học trên lớp.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Sách gồm các bài tập chuẩn kiến thức tiếng Anh cho học sinh lớp 1 gồm có 35 bài luyện tập tương ứng với 35 tuần học. Học sinh cần làm tuần tự từ tuần 1 đến tuần 35 để đúng kiến thức học trên lớp.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Series các bài tập thực hành tiếng Anh cho học sinh tiểu học cấp độ Starters theo khung trình độ English Cambridge.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

 

Mô tả: Series các bài tập thực hành tiếng Anh cho học sinh tiểu học cấp độ Movers theo khung trình độ English Cambridge.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: The English Comprehension series aims to help pupils familiarise themselves with the different types of passages and the different questioning techniques used. Pupils also get acquainted with the latest examination format, ensuring that they are equipped with critical skills to answer comprehension questions confidently.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Đề kiểm tra tham khảo môn Tiếng Anh 2 gồm 8 bài kiểm tra tham khảo với đầy đủ bốn kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Đề kiểm tra tham khảo môn Tiếng Anh 1 được biên soạn bởi nhiều tác giả: Nguyễn Trường Giang, Dương Châu, Mỹ Huệ, Bích Ngọc, Việt Tiến, Mộng Thúy, cuốn sách có thể dùng để giảng dạy chính khóa trong nhà trường với thời lượng 1 tiết/tuần hoặc là nguồn tài liệu cho giáo viên tham khảo cũng như cho học sinh tự rèn luyện thêm ở nhà với sự hỗ trợ của phụ huynh.

Bài tập trong sách có nhiều cấp độ từ dễ đến khó, phù hợp với khả năng của nhiều em học sinh. Đặc biệt, nội dung của những đề kiểm tra đi theo nguyên tắc “xoáy trôn ốc”, qua đó các em sẽ học tập và rèn luyện một cách chắn chắn, từ từ và không quá áp lực nhưng vẫn cực kì hiệu quả.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Đề kiểm tra tham khảo môn Tiếng Anh 3 gồm 8 bài kiểm tra tham khảo với đầy đủ bốn kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Đề kiểm tra tham khảo môn Tiếng Anh 1 được biên soạn bởi nhiều tác giả: Nguyễn Trường Giang, Dương Châu, Mỹ Huệ, Bích Ngọc, Việt Tiến, Mộng Thúy, cuốn sách có thể dùng để giảng dạy chính khóa trong nhà trường với thời lượng 1 tiết/tuần hoặc là nguồn tài liệu cho giáo viên tham khảo cũng như cho học sinh tự rèn luyện thêm ở nhà với sự hỗ trợ của phụ huynh.

Bài tập trong sách có nhiều cấp độ từ dễ đến khó, phù hợp với khả năng của nhiều em học sinh. Đặc biệt, nội dung của những đề kiểm tra đi theo nguyên tắc “xoáy trôn ốc”, qua đó các em sẽ học tập và rèn luyện một cách chắn chắn, từ từ và không quá áp lực nhưng vẫn cực kì hiệu quả.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Đề kiểm tra tham khảo môn Tiếng Anh 3 gồm 8 bài kiểm tra tham khảo với đầy đủ bốn kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Đề kiểm tra tham khảo môn Tiếng Anh 1 được biên soạn bởi nhiều tác giả: Nguyễn Trường Giang, Dương Châu, Mỹ Huệ, Bích Ngọc, Việt Tiến, Mộng Thúy, cuốn sách có thể dùng để giảng dạy chính khóa trong nhà trường với thời lượng 1 tiết/tuần hoặc là nguồn tài liệu cho giáo viên tham khảo cũng như cho học sinh tự rèn luyện thêm ở nhà với sự hỗ trợ của phụ huynh.

Bài tập trong sách có nhiều cấp độ từ dễ đến khó, phù hợp với khả năng của nhiều em học sinh. Đặc biệt, nội dung của những đề kiểm tra đi theo nguyên tắc “xoáy trôn ốc”, qua đó các em sẽ học tập và rèn luyện một cách chắn chắn, từ từ và không quá áp lực nhưng vẫn cực kì hiệu quả.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Đề kiểm tra tham khảo môn Tiếng Anh 3 gồm 8 bài kiểm tra tham khảo với đầy đủ bốn kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Đề kiểm tra tham khảo môn Tiếng Anh 1 được biên soạn bởi nhiều tác giả: Nguyễn Trường Giang, Dương Châu, Mỹ Huệ, Bích Ngọc, Việt Tiến, Mộng Thúy, cuốn sách có thể dùng để giảng dạy chính khóa trong nhà trường với thời lượng 1 tiết/tuần hoặc là nguồn tài liệu cho giáo viên tham khảo cũng như cho học sinh tự rèn luyện thêm ở nhà với sự hỗ trợ của phụ huynh.

Bài tập trong sách có nhiều cấp độ từ dễ đến khó, phù hợp với khả năng của nhiều em học sinh. Đặc biệt, nội dung của những đề kiểm tra đi theo nguyên tắc “xoáy trôn ốc”, qua đó các em sẽ học tập và rèn luyện một cách chắn chắn, từ từ và không quá áp lực nhưng vẫn cực kì hiệu quả.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: KNOCK, KNOCK, KNOCK. Pack up your games, dismantle your toys, practise your manners and muffle your noise. Straighten your face, where your smile used to be, for coming this way are The Aunties Three!” Watch the mayhem unfold as three bold aunts enter the house of three unruly children who try their very best to welcome the guests for tea. Open the door …If YOU DARE!

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Easy English with games and activities 1The first of a series of 5 activity books for Primary School Children This new series of 5 activity books was created to enable students to review and consolidate the grammar and vocabulary learnt over the school year. Students can practise English independently through involving exercises, whether in class or through use at home as an exercise book or holiday book. Each book contains the topics found in the syllabus of typical Primary School English course books. There are lots of fun, practical activities involving listening, doing and creating.

NHẤP CHUỘT VÀ ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH: QUYỂN 1

NHẤP CHUỘT VÀ ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH: QUYỂN 2

NHẤP CHUỘT VÀ ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH: QUYỂN 3

NHẤP CHUỘT VÀ ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH: QUYỂN 4

NHẤP CHUỘT VÀ ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH: QUYỂN 5

Mô tả: Easy Talking Trinity is a three-level speaking series for young learners of English. There are ten lessons for each book. Each lesson focuses on a conversational topic from the Trinity GESE (Graded Exam of Spoken English) syllabus. Easy Talking Trinity motivates students to improve their speaking skills through fun and interactive topic-based lessons.

Feature:

Clear and easy-to-follow lesson flow

Function and topic-based speaking Lessons

Cumulative dialogue expression practice

Fun and engaging illustrations

Collaborative and interactive learning through pair work

Personalization to consolidate and extend the target language

Practical Teacher’s Manual providing:

– Clear and easy-to-follow instructions

– Extra speaking activities (Lead-in Activity & Wrap-up Activity)

– A practical guide to classroom management

NHẤP CHUỘT VÀ ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Ten colorfully illustrated stories featuring Alice, her brother Sam, their parents, and their dog and cat encourage children to start reading on their own, helped by the accompanying word and picture dictionary highlighting seventy-two key words used in the stories.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Bộ giáo trình học tiếng Anh nổi tiếng dành cho trẻ em qua việc khám phá các chủ đề khoa học.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Daily instruction on the reading strategies and comprehension skills your students need to improve reading comprehension and raise test scores! Engage your students in reading, thinking about, and responding to a variety of passages and texts! Daily Reading Comprehension, Grade 2 presents your students with the reading strategies and comprehension skills they need to become strong and successful readers. 30 weeks of instruction cover the following reading skills and strategies: Skills: Character & Setting, Main Idea & Details, Fact & Opinion, Visual Information, Author’s Purpose, Make Predictions, Draw Conclusions, Cause & Effect, Compare & Contrast, Nonfiction Text Features, Fantasy vs. Reality, and Sequencing. Strategies: Make Connections, Visualization, Organization, Determine Important Information, Ask Questions, and Monitor Comprehension.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: This is a bright and appealing addition to the inspiring ‘Very First Reading’ series, specially developed for young children who are just beginning to learn to read. This lively wordbook helps young readers develop their phonics awareness, a vital early step to literacy. Based on the principles of synthetic phonics, this title supports the Government’s Letters and Sounds programme used in schools. Irresistible illustrations by Fred Blunt make each page a treat.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Bộ sách Em học giỏi tiếng Anh lớp 3 tập 1 và tập 2 được biên soạn theo khung giáo trình tiếng Anh đang được giảng dạy trong các trường Tiểu học trên toàn quốc.

Bộ sách được biên soạn rất công phu, kỹ lưỡng và tâm huyết của các giáo viên, giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở các trường chuyên Anh.

Bộ sách được chia thành 2 tập:

  • Tập 1: từ Unit 1 đến Unit 10
  • Tập 2: từ Unit 11 đến Unit  20

Với mỗi bài học, chúng tôi đều biên soạn theo ba phần kiến thức cơ bản: Lý thuyết, thực hành ngôn ngữ và thực hành kỹ năng.

Phần Lý thuyết tổng hợp nội dung ngữ pháp quan trọng của từng bài học.

Phần Thực hành ngôn ngữ được trình bày một cách chi tiết, khoa học theo ba phần: Từ vựng–Ngữ âm–Ngữ pháp giúp các em vận dụng các kiến thức trong phần Lý thuyết.

Phần Thực hành kỹ năng: Các bài tập được biên soạn theo từng bài học có nội dung tương ứng với bài học trong sách giáo khoa giúp các học sinh thực hành kỹ năng Nghe–Nói–Đọc– Viết.

Kết hợp với nội dung trong sách là đĩa CD phát âm tiếng Anh chuẩn của người bản ngữ. Chúng tôi tin rằng bộ sách sẽ giúp các em học sinh nâng cao kiến thức và là nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho thầy cô giáo và các vị phụ huynh trong quá trình giúp các em yêu thích môn học này.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Em Học Giỏi Tiếng Anh Lớp 4 (Tập 1) được biên soạn theo khung giáo trình tiếng Anh đang được giảng dạy trong các trường Tiểu học trên toàn quốc.

Với mỗi bài học, sách đều biên soạn theo ba phần kiến thức cơ bản: Lý thuyết, thực hành ngôn ngữ và thực hành kỹ năng.

  • Phần Lý thuyết tổng hợp nội dung ngữ pháp quan trọng của từng bài học.
  • Phần Thực hành ngôn ngữ được trình bày một cách chi tiết, khoa học theo ba phần: Từ vựng – Ngữ âm – Ngữ pháp giúp các em vận dụng các kiến thức trong phần Lý thuyết.
  • Phần Thực hành kỹ năng: Các bài tập được biên soạn theo từng bài học có nội dung tương ứng với bài học trong sách giáo khoa giúp các học sinh thực hành kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Cuốn sách này sẽ giúp các em học sinh nâng cao kiến thức và là nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho thầy cô giáo và các vị phụ huynh trong quá trình giúp các em yêu thích môn học này.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Bộ sách “Em học giỏi tiếng Anh lớp 4 tập 1 và tập 2” được biên soạn theo khung giáo trình tiếng Anh đang được giảng dạy trong các trường Tiểu học trên toàn quốc.

Bộ sách được biên soạn rất công phu, kỹ lưỡng và tâm huyết của các giáo viên, giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở các trường chuyên Anh.

Bộ sách được chia thành 2 tập: Tập 1: từ Unit 1 đến Unit 10 Tập 2: từ Unit 11 đến Unit 20 Với mỗi bài học, chúng tôi đều biên soạn theo ba phần kiến thức cơ bản: Lý thuyết, thực hành ngôn ngữ và thực hành kỹ năng.

Phần Lý thuyết tổng hợp nội dung ngữ pháp quan trọng của từng bài học.

Phần Thực hành ngôn ngữ được trình bày một cách chi tiết, khoa học theo ba phần: Từ vựng–Ngữ âm–Ngữ pháp giúp các em vận dụng các kiến thức trong phần Lý thuyết. Phần Thực hành kỹ năng: Các bài tập được biên soạn theo từng bài học có nội dung tương ứng với bài học trong sách giáo khoa giúp các học sinh thực hành kỹ năng Nghe–Nói–Đọc–Viết.

Kết hợp với nội dung trong sách là đĩa CD phát âm tiếng Anh chuẩn của người bản ngữ. Chúng tôi tin rằng bộ sách sẽ giúp các em học sinh nâng cao kiến thức và là nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho thầy cô giáo và các vị phụ huynh trong quá trình giúp các em yêu thích môn học này.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Bộ sách “Em học giỏi tiếng Anh lớp 5 tập 1 và tập 2” được biên soạn theo khung giáo trình tiếng Anh đang được giảng dạy trong các trường tiểu học trên toàn quốc.

Bộ sách được biên soạn rất công phu, kỹ lưỡng và là tâm huyết của các giáo viên, giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở các trường chuyên Anh.

Bộ sách được chia thành 2 tập:

Tập 1: từ Unit 1 đến Unit 10

Tập 2: từ Unit 11 đến Unit 20

Với mỗi bài học, chúng tôi đều biên soạn theo ba phần kiến thức cơ bản: Lý thuyết, Thực hành ngôn ngữ và Thực hành kỹ năng.

Phần Lý thuyết tổng hợp nội dung ngữ pháp quan trọng của từng bài học.

Phần Thực hành ngôn ngữ được trình bày một cách chi tiết, khoa học theo ba phần: Từ vựng – Ngữ âm – Ngữ pháp giúp các em vận dụng các kiến thức trong phần Lý thuyết.

Phần Thực hành kỹ năng: Các bài tập được biên soạn theo từng bài học có nội dung tương ứng với bài học trong sách giáo khoa giúp các học sinh thực hành kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết. Kết hợp với nội dung trong sách là đĩa CD phát âm tiếng Anh chuẩn của người bản ngữ. Chúng tôi tin rằng bộ sách sẽ giúp các em học sinh nâng cao kiến thức và là nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho thầy cô giáo và các vị phụ huynh trong quá trình giúp các em yêu thích môn học này.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Bộ sách “Em học giỏi tiếng Anh lớp 5 tập 1 và tập 2” được biên soạn theo khung giáo trình tiếng Anh đang được giảng dạy trong các trường tiểu học trên toàn quốc.

Bộ sách được biên soạn rất công phu, kỹ lưỡng và là tâm huyết của các giáo viên, giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở các trường chuyên Anh.

Bộ sách được chia thành 2 tập:

Tập 1: từ Unit 1 đến Unit 10

Tập 2: từ Unit 11 đến Unit 20

Với mỗi bài học, chúng tôi đều biên soạn theo ba phần kiến thức cơ bản: Lý thuyết, Thực hành ngôn ngữ và Thực hành kỹ năng.

Phần Lý thuyết tổng hợp nội dung ngữ pháp quan trọng của từng bài học.

Phần Thực hành ngôn ngữ được trình bày một cách chi tiết, khoa học theo ba phần: Từ vựng – Ngữ âm – Ngữ pháp giúp các em vận dụng các kiến thức trong phần Lý thuyết.

Phần Thực hành kỹ năng: Các bài tập được biên soạn theo từng bài học có nội dung tương ứng với bài học trong sách giáo khoa giúp các học sinh thực hành kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết. Kết hợp với nội dung trong sách là đĩa CD phát âm tiếng Anh chuẩn của người bản ngữ. Chúng tôi tin rằng bộ sách sẽ giúp các em học sinh nâng cao kiến thức và là nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho thầy cô giáo và các vị phụ huynh trong quá trình giúp các em yêu thích môn học này.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Cuốn sách giúp cải thiện kỹ năng đọc tiếng Anh cho học sinh tiểu học.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Cuốn sách giúp học sinh tiểu học luyện tập và cải thiện kỹ năng đọc tiếng Anh.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

TẢI TRUYỆN TRANH TIẾNG ANH CHO TRẺ EM

Mô tả: The Complete book of Farmyard Tales Cuốn sách gồm 20 truyện, miêu tả sinh động các hoạt động thường ngày của Sam và Ponny tại Apple tree farm. 1. Big gets stuck 2. The Naughty sheep. 3. Barn on fire 4. The runaway tractor 5. Big gets lost. 6. The Hungry donkey.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Mô tả: Nói đến truyện Doraemon thì gần như ai cũng biết đến và đã đọc bộ truyện tranh hấp dẫn này. Hôm nay mình viết bài này để giới thiệu cho các bạn bộ Doraemon phiên bản tiếng Anh. Phần lớn để giúp các bạn học tiếng Anh, học từ vựng và ôn lại tuổi thơ.

NHẤP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH

Close Menu