CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN ĐỌC TIẾNG ANH CHO TRẺ EM - READING FOR KIDS

Chương trình này gồm 3 cấp độ từ dễ đến khó. Mỗi cấp độ có 20 bài học. Các bài học gồm có phần từ vựng, bài đọc, cấu trúc câu, bài nghe và các câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra kiến thức của bài học đó. Chương trình này sẽ giúp các em phát triển vốn từ vựng, cấu trúc câu, nhận biết ngữ pháp, nâng cao khả năng đọc hiểu và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của mình.

Close Menu