Đố vui số 14

Mời các em cùng giải các câu đố vui dưới đây nhé.

Results

#1 Em hãy hoàn thành câu sau: …………. như thể tay chân

#2 Bác Hồ sinh vào ngày tháng năm nào?

#3 Em hãy hoàn thành câu sau: Cái ………….. trường em. Mùa hè cũng nghỉ.

#4 Trái đất to hơn Mặt trăng hay Mặt trăng to hơn Trái đất?

#5 Đất nước “Hà Lan” nổi tiếng với loài hoa nào?

finish

Trả lời

Close Menu