Bài 1 – Phần 4 “Listen and Write” (Listen 2)

Trong phần này, các em xem hình ảnh, mở bài nghe, nghe thật kỹ và trả lời các câu hỏi bên dưới. Sau khi làm xong, các em trở lại đầu trang để kiểm tra đáp án, xem kết quả và chuyển sang bài tiếp theo.

Results

#1 It’s four o’clock. It’s time for ………………. .

#2 It’s eight o’clock. It’s time for ………………. .

#3 It’s one o’clock. It’s time for ………………. .

finish

– Mời các em chuyển sang Phần 5: Listen and Write

This Post Has 2 Comments

Trả lời

Close Menu