Đố vui số 4

Mời các em cùng giải các câu đố vui dưới đây nhé.

Results

#1 Thân dài thượt. Ruột thẳng băng. Khi thịt bị cắt khỏi chân. Thì ruột lòi dần vẫn thẳng như rươi?

#2 Đầu đuôi vuông vắn như nhau. Thân chia nhiều đốt rất mau rất đều. Tính tình chân thức đáng yêu. Muốn biết dài ngắn mọi điều có em?

#3 Cày trên đồng ruộng trắng phau. Khát xuống uống nước giếng sâu đen ngòm?

#4 Hè về áo đỏ như son. Hè đi thay lá xanh non mượt mà. Bao nhiêu tay toả rộng ra. Như vẫy như đón bạn ta đến trường?

#5 Da trắng muốt. Ruột trắng tinh. Bạn với học sinh. Thích cọ đầu vào bảng?

finish

This Post Has One Comment

Trả lời

Close Menu