ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Các thay đổi đối với website Trường của em

BQT website Trường của em có toàn quyền thay đổi, bổ sung, sửa và xóa bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, chức năng mà không cần thông báo trước.

2. Quy định về cách ứng xử

Tất cả thành viên hoặc khách ghé thăm website Trường của em đều phải có hành vi ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật, quy tắc ứng xử của website. Bất kỳ thành viên nào có những hành vi hay lối hành xử khiếm nhã sẽ bị khóa tài khoản, cấm truy cập website trong thời gian quy định hoặc vĩnh viễn. Trường hợp nặng có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp luật. Thành viên vi phạm quy định về cách ứng xử sẽ bị khóa tài khoản mà không cần báo trước.

3. Thay đổi về quy định

Chúng tôi có quyền thay đổi các quy định của website mà không cần báo trước và bạn mặc nhiên chấp nhận những thay đổi này.

4. Quy định về việc mua tài khoản, thanh toán, khiếu nại

Khi bạn chấp nhận việc thanh toán mua tài khoản tại website Trường của em đồng nghĩa với việc bạn đã hiểu rõ các quy định về quyền và nghĩa vụ về các hành vi của mình. Chúng tôi không hoàn lại bất kỳ khoản thanh toán nào sau khi bạn đã thực hiện việc thanh toán mua tài khoản học tại website. Việc thanh toán trao đổi hoàn toàn dựa trên cơ sở tự nguyện của bạn. Chúng tôi không ép buộc, dụ dỗ, chèo kéo dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn không có quyền khiếu nại đến bất kỳ cơ quan nào hoặc BQT website sau khi đã thực hiện việc mua tài khoản học tiếng Anh.

5. Thông tin từ bên thứ ba

Thông tin tại website Trường của em có thể chứa các thông tin của các bên thư ba. Chúng tôi không khuyến khích việc sử dụng, trao đổi với bất kỳ mục đích nào, tương ứng với bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

6. Liên kết đến và đi từ website

Các liên kết tại website Trường của em có thể dẫn bạn tới các website khác, và bạn thừa nhận và đồng ý rằng Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.

Liên kết tới các website khác không cấu thành sự xác nhận của chúng tôi về thông tin, sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu khác tại những website đó.

7. Thông tin về quyền tác giả, bản quyền

Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu của bạn đã bị sử dụng theo những cách thức vi phạm quyền tác giả, bạn có thể liên hệ với nhân viên phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi.

8. Luật áp dụng

Bạn đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng website Trường của em này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Close Menu