Đố vui số 6

Mời các em cùng giải các câu đố vui dưới đây nhé.

Results

#1 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?

#2 Lịch nào dài nhất?

#3 Quần rộng nhất là quần gì?

#4 Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng?

#5 Con gì đập thì sống, không đập thì chết?

#6 Cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được?

finish

This Post Has 3 Comments

Trả lời

Close Menu