Bài 1 – Tiếng Anh lớp 3

>> Tiếp theo: Bài tập số 2

Mời các em cùng trả lời các câu hỏi sau. Các em chú ý đọc kỹ đề bài và chọn đáp án đúng nhất nhé.

Results

#1 Điền chữ cái còn thiếu cho từ sau: HE__LO

#2 Điền chữ cái còn thiếu cho từ sau: GOO__BYE

#3 Điền chữ cái còn thiếu cho từ sau: N__CE

#4 Điền chữ cái còn thiếu cho từ sau: H__W

#5 Chọn đáp án đúng: …….. are you?

#6 Chọn đáp án đúng: I’m fine, thank …………. .

#7 Chọn đáp án đúng: Hello, I’m ………… .

#8 Chọn đáp án đúng: ……….. to meet you.

#9 Chọn đáp án đúng: ……….., I’m Nam. Nice to meet you.

#10 Chọn đáp án đúng: Hello, I ……….. Phong.

finish

This Post Has 13 Comments

  1. Iam very good

  2. easy

  3. các ban thật tuyệt

Trả lời

Close Menu