Đố vui số 10

Mời các em cùng giải các câu đố vui dưới đây nhé.

Results

#1 Em hãy hoàn thành câu thơ sau: Tháp Mười đẹp nhất bông sen. Việt Nam đẹp nhất có tên …………..

#2 Điền vào chỗ trống: Chim sa ………… lặn.

#3 Điều thứ nhất trong “Năm điều Bác Hồ dạy” là điều nào sau đây?

#4 Con cua có mấy cẳng, mấy càng?

#5 Hoàn thành câu hát sau: Trường của em be bé, nằm lặng giữa ………………

finish

Trả lời

Close Menu