Đố vui số 8

Mời các em cùng giải các câu đố vui dưới đây nhé.

Results

#1 Từ nào còn thiếu trong câu thơ sau: Trong đầm gì đẹp bằng …………

#2 Bài hát “Đưa cơm cho mẹ đi cày” được mở đầu bằng câu nào?

#3 Tỉnh Cà Mau nằm ở miền nào?

#4 Thủ đô của Mỹ là gì?

#5 Bảy sắc cầu vồng gồm những màu nào?

finish

Trả lời

Close Menu