Bài 1 – Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2

>> Tiếp theo: Bài tập số 2

Mời các em cùng trả lời các câu hỏi sau. Các em chú ý đọc kỹ đề bài và chọn đáp án đúng nhất nhé.

Results

#1 Từ nào dưới đây bắt đầu bằng âm “A”

#2 Từ nào dưới đây bắt đầu bằng âm “B”

#3 Từ nào dưới đây bắt đầu bằng âm “C”

#4 Từ nào dưới đây bắt đầu bằng âm “D”

#5 Từ nào dưới đây bắt đầu bằng âm “E”

#6 “One” là số mấy?

#7 “Five” là số mấy?

#8 “Nine” là số mấy?

#9 “Red” là màu gì?

#10 “Yellow” là màu gì?

finish

This Post Has 20 Comments

  1. học cái này hay lắm.Con rất thích học.Mỗi ngày học một bài

Trả lời

Close Menu