Bài 2 – Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2

>> Tiếp theo: Bài tập số 3

Mời các em cùng trả lời các câu hỏi sau. Các em chú ý đọc kỹ đề bài và chọn đáp án đúng nhất nhé.

Results

#1 Từ “Father” bắt đầu bằng âm “F” đúng hay sai?

#2 Từ “Goodbye” bắt đầu bằng âm “G” đúng hay sai?

#3 Từ “Hello” bắt đầu bằng âm “B” đúng hay sai?

#4 “Four” là số 4 đúng hay sai?

#5 “Eight” là số 7 đúng hay sai?

#6 “Three” là số 3 đúng hay sai?

#7 “Ten” là số 10 đúng hay sai?

#8 “Màu cam” là từ nào dưới đây?

#9 “Màu đen” là từ nào dưới đây?

#10 “Màu xanh lá cây” là từ nào dưới đây?

finish

This Post Has 4 Comments

Trả lời

Close Menu