Bảo vệ: Unit 16: Making a sandwich

Hôm nay chúng ta cùng chuyển sang Bài 16 với chủ đề "Making a sandwich - Làm bánh sandwich". Chúng ta cùng vào bài nhé. A. Bài tập: Trước hết, các em mở bài nghe, nghe qua một lượt. Lượt sau các em sẽ mở lại, nghe và điền từ nhé. B. Đáp án: She is (1) hungry. She opens the refrigerator. She takes out (2) bread, ham, lettuce, and…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Bài 15: Giving food

Hôm nay chúng ta cùng chuyển sang Bài 15 với chủ đề "Giving food - Tặng đồ ăn". Chúng ta cùng vào bài nhé. >> Bài số 16: Making a sandwich A. Bài tập: Trước hết, các em mở bài nghe, nghe qua một lượt. Lượt sau các em sẽ mở lại, nghe và điền từ nhé. B. Đáp án: She is in the car. She (1) waits for the…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Unit 14: He buys a present

Hôm nay chúng ta cùng chuyển sang Bài 14 với chủ đề "He buys a present - Anh ấy mua quà". Chúng ta cùng vào bài nhé. >> Bài số 15: Giving food A. Bài tập: Trước hết, các em mở bài nghe, nghe qua một lượt. Lượt sau các em sẽ mở lại, nghe và điền từ nhé. B. Đáp án: He buys a present for his (1) girlfriend.…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Bài 13: She washes her face

Hôm nay chúng ta cùng chuyển sang Bài 13 với chủ đề "She washes her face - Cô ấy rửa mặt". Chúng ta cùng vào bài nhé. >> Bài số 14: He buy a present A. Bài tập: Trước hết, các em mở bài nghe, nghe qua một lượt. Lượt sau các em sẽ mở lại, nghe và điền từ nhé. B. Đáp án: She fills up a bowl with…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Bài 12: What do they do on a Friday night?

Hôm nay chúng ta cùng chuyển sang Bài 12 với chủ đề "What do they do on a Friday night? - Họ thường làm gì vào tối thứ sáu?. Chúng ta cùng vào bài nhé. >> Bài số 13: She washes her face A. Bài tập: Trước hết, các em mở bài nghe, nghe qua một lượt. Lượt sau các em sẽ mở lại, nghe và điền từ nhé. B.…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Bài 11: Asking for a favor

Hôm nay chúng ta cùng chuyển sang Bài 11 với chủ đề "Asking for a favor - Nhờ giúp đõ". Chúng ta cùng vào bài nhé. >> Bài số 12: What do they do on a Friday night? A. Bài tập: Trước hết, các em mở bài nghe, nghe qua một lượt. Lượt sau các em sẽ mở lại, nghe và điền từ nhé. B. Đáp án: Unit 11: ASKING…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Bài 10: A scary movie

Hi! Xin chào các em! Hôm nay chúng ta cùng chuyển sang Bài 10 với chủ đề "A scarty movie - Một bộ phim rùng rợn". Chúng ta cùng vào bài nhé. >> Bài số 11: Asking for a favor A. Bài tập: Trước hết, các em mở bài nghe, nghe qua một lượt. Lượt sau các em sẽ mở lại, nghe và điền từ nhé. B. Đáp án: Unit…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Bài 9: Newspaper is interesting

Hi! Xin chào các em! Hôm nay chúng ta cùng chuyển sang Bài 9 với chủ đề "Newspaper is interesting - Đọc báo thật thú vị". Chúng ta cùng vào bài nhé. >> Bài số 10: A scary movie A. Bài tập: Trước hết, các em mở bài nghe, nghe qua một lượt. Lượt sau các em sẽ mở lại, nghe và điền từ nhé. B. Đáp án: Unit 9:…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Bài 8: Fruit shop

Hi! Xin chào các em! Hôm nay chúng ta cùng chuyển sang Bài 8 với chủ đề "Fruit shop - Cửa hàng bán hoa quả". Chúng ta cùng vào bài nhé. >> Bài số 9:  Newspaper is interesting A. Bài tập: Trước hết, các em mở bài nghe, nghe qua một lượt. Lượt sau các em sẽ mở lại, nghe và điền từ nhé. B. Đáp án: Unit 8: FRUIT…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Bài 7: The park

Hi! Xin chào các em! Hôm nay chúng ta cùng chuyển sang Bài 7 với chủ đề "The park - Công viên". Chúng ta cùng vào bài nhé. >> Bài số 8:  Fruit Shop A. Bài tập: Trước hết, các em mở bài nghe, nghe qua một lượt. Lượt sau các em sẽ mở lại, nghe và điền từ nhé. B. Đáp án: Unit 7: THE PARK Linda loves the…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.
  • 1
  • 2
Close Menu