Tiếng Anh lớp 1 và 2: Đề kiểm tra số 2

>> Làm tiếp: Đề kiểm tra số 3

Mời các em cùng trả lời các câu hỏi sau. Các em chú ý đọc kỹ đề bài và chọn đáp án đúng nhất nhé.

Results

#1 Loại bỏ một chữ cái thừa trong từ sau: FACOE

#2 Loại bỏ một chữ cái thừa trong từ sau: ONSE

#3 Loại bỏ một chữ cái thừa trong từ sau: HAOND

#4 Loại bỏ một chữ cái thừa trong từ sau: TEAETH

#5 Loại bỏ một chữ cái thừa trong từ sau: HEALD

#6 Chọn đáp án đúng: She is my ……………….. .

#7 This is …………. blue pen.

#8 How many ……………… ?

#9 This is my sister. …………… is pretty and tall.

#10 Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi sau: How are you?

#11 Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi sau: Who is he?

finish

Trả lời

Close Menu