Luyện đọc tiếng Anh trẻ em 3 – Bài 2

Hello, xin chào các em!

Vậy là chúng ta đã học xong Bài số 1 rồi. Bài học số 2 của chúng ta hôm nay có chủ để “Waiting – Chờ đợi”. Chúng ta cùng tìm hiểu xem bạn nhỏ trong câu chuyện này chờ đợi điều gì nhé. Ok, let’s go…

>> Học tiếp Bài số 3

1. Đầu tiên, các em hãy mở bài nghe để nghe và đọc theo nhiều lần nhé. Các em nhớ bắt chước ngữ điệu của bạn đọc.

  • Bài nghe:

2. Tiếp theo, các em cùng học thuộc các từ mới có trong bài nhé.

3. Ok, các em đã thuộc hết từ mới chưa nào? Giờ chúng ta cùng chuyển sang phần đọc bài kèm nội dung bằng tiếng Việt để chúng ta hiểu bài sâu hơn nhé.

4. Ok, vậy là các em đã học xong bài đọc này rồi. Chúng ta cùng làm bài luyện tập dưới đây để ghi nhớ và củng cố kiến thức đã học nào. Các em có thể tải file bài tập tại đây nhé: TẢI FILE BÀI TẬP

Results

#1 “teacher” có nghĩa là gì?

#2 “slide” có nghĩa là gì?

#3 “clock” có nghĩa là gì?

#4 “xích đu” là từ nào dưới đây?

#5 “mệt” là từ nào dưới đây?

#6 Loại bỏ chữ cái thừa: teachoer

#7 Loại bỏ chữ cái thừa: clorck

#8 Điền chữ cái còn thiếu: te__cher

#9 Điền chữ cái còn thiếu: t__red

#10 Điền chữ cái còn thiếu: s__ing

finish

Trả lời

Close Menu