IOE 4 – Bộ 2 – Vòng 3

Ioe tiếng Anh lớp 4 là chương trình Violympic tiếng Anh (cuộc thi tiếng Anh trên mạng Internet) dành cho học sinh lớp 4 được tổ chức hàng năm. Đây là một cuộc thi rất bổ ích, thú vị, nhận được sự quan tâm và tham gia đông đảo của các em học sinh.

Bộ đề ôn thi Violympic tiếng Anh lớp 4 này sẽ giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài để chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi chính thức của mình.

Mời các em cùng trả lời các câu hỏi sau. Các em chú ý đọc kỹ đề bài và chọn đáp án đúng nhất nhé.

Results

#1 Dựa trên từ gợi ý chọn câu đúng: My books / on / are / bookshelf. / the

#2 Dựa trên từ gợi ý chọn câu đúng: birthday? / When / your / is

#3 Dựa trên từ gợi ý chọn câu đúng: bird / A / fly. / Can

#4 Dựa trên từ gợi ý chọn câu đúng: Would / like / a / you / candy?

#5 Dựa trên từ gợi ý chọn câu đúng: That / for / kite / is / you.

#6 Dựa trên từ gợi ý chọn câu đúng: Did / invite / you / them / to / the party?

#7 Dựa trên từ gợi ý chọn câu đúng: She / my hourse / went / to / last night.

#8 Dựa trên từ gợi ý chọn câu đúng: “I” / Which / letter? / comes / after

#9 Dựa trên từ gợi ý chọn câu đúng: What / do / subjects / you / the most? / like

#10 Dựa trên từ gợi ý chọn câu đúng: Thomas / early / in / wakes up / the morning.

#11 Chọn chữ cái đúng để hoàn thành từ sau: “SI _ TER”

#12 Chọn chữ cái đúng để hoàn thành từ sau: “BE _ ROOM”

#13 Chọn chữ cái đúng để hoàn thành từ sau: “BAL _ “

#14 Chọn chữ cái đúng để hoàn thành từ sau: “AME _ ICAN”

#15 Chọn chữ cái đúng để hoàn thành từ sau: “FRI _ ND”

#16 Chọn chữ cái đúng để hoàn thành từ sau: “C _ ASS”

#17 Chọn chữ cái đúng để hoàn thành từ sau: ” _ LD”

#18 Chọn chữ cái đúng để hoàn thành từ sau: “FOU _ “

#19 Chọn chữ cái đúng để hoàn thành từ sau: “SE _ EN”

#20 Chọn chữ cái đúng để hoàn thành từ sau: “FRO _ “

finish

Trả lời

Close Menu