IOE 4 – Bộ 2 – Vòng 2

Ioe tiếng Anh lớp 4 là chương trình Violympic tiếng Anh (cuộc thi tiếng Anh trên mạng Internet) dành cho học sinh lớp 4 được tổ chức hàng năm. Đây là một cuộc thi rất bổ ích, thú vị, nhận được sự quan tâm và tham gia đông đảo của các em học sinh.

Bộ đề ôn thi Violympic tiếng Anh lớp 4 này sẽ giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài để chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi chính thức của mình.

Mời các em cùng trả lời các câu hỏi sau. Các em chú ý đọc kỹ đề bài và chọn đáp án đúng nhất nhé.

Results

#1 Chọn đáp án đúng: “Where ………… you from? – I’m from Laos.”

#2 Chọn đáp án đúng: “Your book ……… small.”

#3 Chọn đáp án đúng: “My brother is ……….. worker.”

#4 Chọn đáp án đúng: “How ………… desks are there in your classroom?”

#5 Chọn đáp án đúng: “……… you like some milk? – Yes, please.”

#6 Chọn đáp án đúng: “My sister is happy ……….. today is her birthday.”

#7 Chọn đáp án đúng: “I can ………. a tree.”

#8 Chọn đáp án đúng: “What can ……….. do? – I can dance and sing.”

#9 Chọn đáp án đúng: “What’s ………. name? – She is Mary.”

#10 Chọn đáp án đúng: “How old ……….. Peter? – He’s twelve years old.”

#11 Chọn một chữ cái thừa trong từ sau: PICSTURE

#12 Chọn một chữ cái thừa trong từ sau: MOSQUIFTO

#13 Chọn một chữ cái thừa trong từ sau: MAZRKET

#14 Chọn một chữ cái thừa trong từ sau: GREAEN

#15 Chọn một chữ cái thừa trong từ sau: BEIAN

#16 Chọn một chữ cái thừa trong từ sau: SHIXP

#17 Chọn một chữ cái thừa trong từ sau: DAUNCE

#18 Chọn một chữ cái thừa trong từ sau: POLAICE

#19 Chọn một chữ cái thừa trong từ sau: MARTKER

#20 Chọn một chữ cái thừa trong từ sau: CONMPUTER

finish

This Post Has One Comment

  1. Not funny
    But…

Trả lời

Close Menu