IOE 4 – Bộ 2 – Vòng 1

Ioe tiếng Anh lớp 4 là chương trình Violympic tiếng Anh (cuộc thi tiếng Anh trên mạng Internet) dành cho học sinh lớp 4 được tổ chức hàng năm. Đây là một cuộc thi rất bổ ích, thú vị, nhận được sự quan tâm và tham gia đông đảo của các em học sinh.

Bộ đề ôn thi Violympic tiếng Anh lớp 4 này sẽ giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài để chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi chính thức của mình.

Mời các em cùng trả lời các câu hỏi sau. Các em chú ý đọc kỹ đề bài và chọn đáp án đúng nhất nhé.

Results

#1 Chọn đáp án đúng: “My brother can play f _ _ _ ball.”

#2 Chọn đáp án đúng: “Mary can sp _ _ k English.”

#3 Chọn đáp án đúng: “My b _ droom is small.”

#4 Chọn đáp án đúng: “My brother lik _ s toys very much.”

#5 Chọn đáp án đúng: “Do you h _ _ _ Maths today?”

#6 Chọn đáp án đúng: “Do you have toys? – Yes, I _ _ _ _ a doll.”

#7 Chọn đáp án đúng: “I don’t have _ _ _ money.”

#8 Chọn đáp án đúng: “_ _ _ _ you born in January?”

#9 Chọn đáp án đúng: “There are tw _ _ _ _ months in a year.”

#10 Dựa vào từ gợi ý chọn câu đúng: I / sorry / am / hear / that. / to

#11 Dựa vào từ gợi ý chọn câu đúng: Why / you / want / don’t / nurse? / a / to be

#12 Dựa vào từ gợi ý chọn câu đúng: John / the matter / What / was / with / yesterday?

#13 Dựa vào từ gợi ý chọn câu đúng: I / like / very / much. / your / new bicycle

#14 Dựa vào từ gợi ý chọn câu đúng: Is / the supermarket / the post office? / next to

#15 Dựa vào từ gợi ý chọn câu đúng: How / students / many / are there / your class? / in

#16 Dựa vào từ gợi ý chọn câu đúng: the wall. / The map / on / is

#17 Dựa vào từ gợi ý chọn câu đúng: I / tired / am / very busy / a / after / working week.

#18 Dựa vào từ gợi ý chọn câu đúng: primary / a / I / student. / am

#19 Dựa vào từ gợi ý chọn câu đúng: she / Can / dance? / sing / and

finish

This Post Has 3 Comments

    1. Cảm ơn bạn đã góp ý. Ban quản trị đã sửa đáp án bạn nhé.

Trả lời

Close Menu