Đố vui số 7

Mời các em cùng giải các câu đố vui dưới đây nhé.

Results

#1 Cổ cao cao, cẳng cao cao. Chân đen cánh trắng ra vào đồng xanh. Cảnh quê thêm đẹp bức tranh. Sao đành chịu tiếng ma lanh nhử mồi? Là con gì?

#2 Cái đuôi hết ngắn lại dài. Tiếc chi cứ chắc lưỡi hoài vách phên. Tên thường tên chữ, hai tên. Đố bốn phía, đố ba bên tên gì?

#3 Ở dưới nước. Tính hài hước. Thích làm trò. Đâu phải lợn phì, ngủ kĩ, ăn no. Sao Trư Bát Giới đến thăm dò bà con?

#4 Hai cô nằm nghỉ hai phòng. Ngày thì mở cửa ra trông. Đêm thì đóng cửa. Lấp trong ra ngoài – Là gì?

#5 Chẳng lợp mà thành mái. Chẳng cấy mà mọc đều. Già thì trắng phau phau. Non thì đen kin kít – Là gì?

finish

Trả lời

Close Menu