Đố vui số 5

Mời các em cùng giải các câu đố vui dưới đây nhé.

Results

#1 Hạt gieo tới tấp. Rãi đều khắp ruộng đồng. Nhưng hạt gieo chẳng nãy mầm. Để bao hạt khác mừng thầm mọc xanh.

#2 Bốn cây cột đình. Hai đinh nhọn hoắt. Hai cái lúc lắc. Một cái tòng teng. Trùng trục da đen. Lại ưa đầm vũng? Là con gì?

#3 Thân em nửa chuột nửa chim. Ngày treo chân ngủ, tối tìm mồi bay. Trời cho tai mắt giỏi thay. Tối đen tối mịt cứ bay vù vù? Là con gì?

#4 Đôi mắt long lanh. Màu xanh trong vắt. Chân có móng vuốt. Vồ chuột rất tài. Là con gì?

#5 Con gì không chân mà leo núi? Là con gì?

finish

Trả lời

Close Menu