Đố vui số 13

Mời các em cùng giải các câu đố vui dưới đây nhé.

Results

#1 Trái đất của chúng ta có tất cả bao nhiêu châu lục?

#2 Tỉnh “Hà Giang” nằm ở miền nào của nước ta?

#3 Lăng Hồ Chủ Tịch thuộc quận nào của thủ đô Hà Nội?

#4 Nước nào là quốc gia láng giềng của Việt Nam?

#5 Ngày mồng 1 tháng 5 là ngày gì?

finish

This Post Has 3 Comments

Trả lời

Close Menu