Bảo vệ: Bài 6 – Phần 1 “Warm Up”

Hello các em. Hôm nay chúng ta cùng học Bài 6 “Are you happy? - Bạn có vui không?”. Trong bài học này chúng mình sẽ được học các từ vựng về các trạng thái cảm xúc. Các em hãy chăm chỉ luyện tập, ghi nhớ bài học nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. 1. Look, listen and point (Nhìn, nghe và chỉ vào tranh): – Các hãy mở bài…

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.

Bảo vệ: Bài 6 – Phần 2 “Listen and Number”

Trong phần này, các em hãy nghe và làm bài tập bên dưới. Yêu cầu của bài tập là các em hãy nghe và chọn đáp án đúng. Nếu câu nào nghe chưa rõ, các em nghe lại một vài lần. Sau khi làm xong bài, em hãy trở lại đầu trang để xem kết quả bài mình đã làm nhé.

Nhập mật khẩu để xem các phản hồi.
Close Menu