Bài 3 – Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2

>> Tiếp theo: Bài tập số 4

Mời các em cùng trả lời các câu hỏi sau. Các em chú ý đọc kỹ đề bài và chọn đáp án đúng nhất nhé.

Results

#1 “Cái ghế” là từ nào dưới đây?

#2 “Cái bàn” là từ nào dưới đây?

#3 “Con chó” là từ nào dưới đây?

#4 “Quả bóng bay” là từ nào dưới đây?

#5 “He’s my father.” là câu đúng hay sai?

#6 “She my sister.” là câu đúng hay sai?

#7 Chọn câu đúng dựa trên những từ gợi ý sau: my / He / grandfather / is

#8 Chọn câu đúng dựa trên những từ gợi ý sau: is / mother / She / my

#9 Điền một chữ cái còn thiếu vào từ sau: RO__OT

#10 Điền một chữ cái còn thiếu vào từ sau: BE__R

finish

This Post Has 6 Comments

  1. nnmuum tmu ,iu..oui0il.ù.rx4d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Trả lời

Close Menu