Bài 1: Morning

Hello! Xin chào các em!

Chào mừng các em đến với chương trình Luyện nghe tiếng Anh trẻ em Phần 4. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau luyện kỹ năng nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống.

Yêu cầu: Các em hãy nghe thật kỹ sau đó làm bài tập điền vào chỗ trống. Chỗ nào các em không nghe rõ thì các em có thể mở lại để nghe nhiều lần. Sau khi nghe, các em nhớ đọc lại bài, cố gắng bắt chước cách phát âm của bạn đọc nhé.

Bài 1 của chúng ta có chủ đề “Morning”. Chúng ta cùng bắt đầu vào bài học nào.

>> Bài số 2: First day at school

A. Bài tập:

Trước hết, các em mở bài nghe, nghe qua một lượt. Lượt sau các em sẽ mở lại, nghe và điền từ nhé.

Results

#1 He wakes up. He sees the (1) ………… rise.

#2 He brushes his (2) ………….. His teeth are white.

#3 He puts on his clothes. His shirt is (3) ………. His shoes are yellow. His pants are brown.

#4 He goes downstairs. He gets a bowl. He pours (4) ………….. and cereal.

#5 He eats. He gets the newspaper. He (5) …………..

finish

B. Đáp án:

Unit 1: MORNING

He wakes up. He sees the (1) sun rise. He brushes his (2) teeth. His teeth are white. He puts on his clothes. His shirt is (3) blue. His shoes are yellow. His pants are brown. He goes downstairs. He gets a bowl. He pours (4) milk and cereal. He eats. He gets the newspaper. He (5) reads.

Trả lời

Close Menu